You are here: Home / Услуги / Куин Стайл Кетъринг

Куин Стайл Кетъринг

София, ул. Свети Киприян 60

Куин Стайл Кетъринг

Куин Стайл Кетъринг е нова компания , която е част от Queen Burger, основана през 1991г. Фирмата предлага изключително разнообразни, идейни и качествени услуги в областта на кетъринг обслужването.

Ние гарантираме безусловна коректност и бързина при изпълнение на Вашата поръчка.Неизменна част от услугите, които адресираме до Вас са перфектна организация, отлично качество на предлаганото меню, акуратност и внимание.

Изпълняваме своите ангажименти в срок, с изключителен професионализъм, което се дължи на високата квалификация и компетентност на нашите служители.Оказваме пълно съдействие при реализиране на плани-раните от Вас изяви.

Отговаряме на изискванията за време и обем на поръчката.В нашата работа се ръководим от желанията на клиента, а в условията на криза се съобразяваме с вашите изисквания и можем да предложим меню съобра-зено с вашия бюджет.

Основен фактор в нашата работа е личната ни ангажираност, спазване на срокове, качествено обслужване.Екипът ни се състои от отговорни, предприемчиви, млади и коректни хора, които влагат в работата си освен професионализъм, много емоция, сърце и душа.

За нас е предизвикателство и огромна отговорност всяка поета поръчка , поради нестандартните и сложни решения които екипът ни предлага.

Проявяваните гъвкавост, професионализъм и креативност от нашите служители, ни правят надежден и желан партньор.

Кетъринг София

Куин Стайл Кетъринг е нова компания , която е част от Queen Burger, основана през 1991г. Фирмата предлага изключително разнообразни, идейни и качествени услуги в областта на кетъринг обслужването.

Comments are closed.

Scroll To Top