You are here: Home / Строителство / Крис Билдинг ЕООД

Крис Билдинг ЕООД

Варна, ул. Васил Априлов № 27 0898 672 171 / 052 630 894

Крис Билдинг ЕООД

Крис Билдинг ЕООД е компания, специализирана в областите инвестиции, проектиране и строителство. Фирмата стартира дейността си през 2004 г. През периода си на развитие чрез качествено строителство, изпълнено в съкратени срокове, е целяла успешна реализация и заслужено място на строителния пазар.

Строителна компания Крис Билдинг ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнения на строежи с решение на комисията и протокол Протокол No. 0015 / 13.01.2008.

Компанията разполага с добра механизация и добри специалисти.

В дейността на фирмата се включва изпълняване на обекти от нулев цикъл до цялостното им завършване, включително вътрешно обзавеждане и външно около сградно оформление.

Компанията работи със специализирани фирми-под изпълнители за изпълнение на определени задачи във връзка със строителството и обзавеждане на обектите.

Крис Билдинг ЕООД е компания, специализирана в областите инвестиции, проектиране и строителство. Фирмата стартира дейността си през 2004 г. През периода си на развитие чрез качествено строителство, изпълнено в съкратени срокове, е целяла успешна реализация и заслужено място на строителния пазар.

Comments are closed.

Scroll To Top