You are here: Home / Суровини / Красимир Борисов

Красимир Борисов

Варна 0899 912 836

Красимир Борисов

Ползването на газ за битови цели или електрическа енергия е стандарт в индустриалните страни по света. Но за голямо съжаление снабдявянето на една голяма част от населението изглежда доста по-иначе.

Почти половината от населението по света изпозва дървесината за битови нужди. В това няма нищо лошо но по-тревожното е когато не се използват чисти екологични продукти. Този проблем е сериозно предизвикателстовото за науката. Основния въпрос опира в това – кога и как може да се да се намали поголовното унищожаване на горските масиви, концентрацията на въглеродния диоксид във въздуха.

Дървесина

Дървените брикети са продукт, получен при пресоването под високо налягане на дървесни частици (талаш, стърготини или трици) и други отпадъци на целулозна основа, без използването на допълнителни спойващи вещества. Приложение – гориво за промишлени и битови нужди, за подгряване на котли и пещи, в селското стопанство и дори в строителството.

Калоричността на определен вид дървесина изразява добива на енергия на кубик (обем) и на килограм (тегло). В идеалния случай дървесината за огрев трябва да има остатъчна влажност под 20%. Остатъчна влажност от 30% намалява калоричността на дървесината с около 9%.

Който се отоплява на дърва, си спестява значителни разходи в сравнение с този, който се отоплява на нафта или газ. Употребата на дърва е С02-неутрална. Ето защо и от екологич­на гледна точка отоплението на дърва е много целесъобразно. Нека не забравяме, че на мястото на всяко отсечено дърво трябва да се засади поне едно ново дърво. Приблизително същото количество, което се добива, се залесява отново.

 

Ползването на газ за битови цели или електрическа енергия е стандарт в индустриалните страни по света. Но за голямо съжаление снабдявянето на една голяма част от населението изглежда доста по-иначе.

Comments are closed.

Scroll To Top