You are here: Home / Услуги / Корадо инс 1 ООД

Корадо инс 1 ООД

Нова Загора 0884 27 13 24 / 0457 62314

Корадо инс 1 ООД

  • Корадо – инс – 1 ООД притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна.
  • Ние разполагаме с индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на собствена мобилна радиотелефонна мрежа от Държавна комисия по далекосъобщения.
  • Притежаваме разрешително за изграждане на пожароизвестителни инсталации и тяхната поддръжка от сертифицирани служители на фирмата.
  • Дружеството ни членува в българската асоциация на фирмите за електронна сигурност и охранителни услуги.

Физическа охрана на обекти, изразяваща се в две направления

  • Въоръжена и невъоръжена обектова охрана.

През годините фирмата изгражда добра репутация в този тип охранителна дейност, като тук може да се отбележи, че с професионализъм успяваме да съхраним добрите си партньорски взаимоотношения с българските и чуждестранни инвеститори, доверили ни изцяло поддържането на реда в техните обекти. При изготвяне на всяка индивидуална оферта на нашите клиенти се предоставя и план за охрана на обекта, съобразен с неговите особености и специфики.

  • Охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/

Понастоящем със СОД се охраняват над 850 обекта, включително банки, банкомати, общински обекти, селищни могили, училища, детски градини, музеи, болнични сгради, базови станции, търговски обекти, частни фирми и жилища. На обектите, охранявани чрез СОТ, фирмата осигурява 24 часов сервиз на монтираната в обектите апаратура.

  • Изграждане на системи за видеонаблюдение

Извършване доставка, монтаж и пускане в експлоатация на всякакъв тип висококачествени системи за видеонаблюдение, обхващащи широк периметър с гаранция за качество минимум 2 години. Фирмата осъществява и поддръжка на вече изградени системи.

  • Извършване на 24–часов мониторинг от оперативния център
  • Изграждане на пожароизвестителни системи

Фирмата притежава добър опит в изграждането на системи за пожароизвестяване на големи промишлени обекти, обществени сгради, училища и др. Като допълнение към проектирането и монтажа на системи от такъв вид, ние предлагаме и договори за тяхната сервизна поддръжка и обслужване.

Корадо – инс – 1 ООД притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна.

Comments are closed.

Scroll To Top