You are here: Home / Селско стопанство / Кооперация Карачица

Кооперация Карачица

  с. Белотинци  0899 812 101

Кооперация Карачица – Белотинци

КООПЕРАЦИЯ КАРАЧИЦА извършва производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция.

Обработва над 3500 дка земеделска земя и отглежда култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица.

Кооперацията извършва и услуги със земеделска техника.

КООПЕРАЦИЯ КАРАЧИЦА извършва производство, преработка и съхранение на селскостопанска продукция.

Comments are closed.

Scroll To Top