You are here: Home / Битова техника / Ковес

Ковес

София, бул.Сливница 141-143, eт.4 0878 842 802 / 0889 842 802

Ковес

КОВЕС ЕООД е компания с предмет на дейност в следните направления:
· търговия с климатично, хладилно и технологично оборудване
· проектантско-консултантска дейност по инженерните части в строително
инвестиционния процес.
· сервизна дейност на климатични и хладилни инсталации и оборудване
· изграждане на системи за автоматизирано управление и енергиен мениджмънт.

КОВЕС ЕООД е изключителен търговски и сервизен представител на един от
световните лидери в производството на климатично оборудване – американския концерн
TRANE в България. Основната цел, която екипът на представителството си поставя е да
даде максимална възможност на всички клиенти да ползват инженерния опит,
технологичните достижения и цялата производствена гама на TRANE.
Търговският отдел на фирмата партнира на водещи световни производители на
климатично и хладилно технологично оборудване, като основните са:

Baltimore Aircoil– климатично и хладилно оборудване
Lu – Ve Contardo – хладилно оборудване
Hygromatic – системи за контрол на влажността на въздуха
Сервизното звено на фирмата осигурява шеф монтаж, пуск и настройка,
гаранционна и извънгаранционна поддръжка на цялата гама доставено оборудване.
Проектантският отдел на фирмата предлага консултации и комплексно проектиране по
инженерните специалности във всички етапи:
– пред проектни проучвания, идейно, техническо и работно проектиране;
– авторски и технически контрол при изпълнението на проектираните инсталации
– разработки на елементи, възли и системи по специфични изисквания на клиентите
Доброто взаимодействие с водещи производители на оборудване по всяка от
специалностите, ни позволява да предлагаме системи, максимално удовлетворяващи
технологичните изисквания и позволяващи една по-свободна архитектурна форма, придаваща
уникалност на отделните обекти.

Продуктова гама

• Консултации

Ковес ЕООД предлага оптимизирани системни решения за всеки тип сграда и технология. Екипа на фирмата работи съвместно с проектантите и консултантите във всеки един инвестиционен процес за намиране на оптимално решение на нуждите на крайния клиент.
• Доставка на оборудване

Ковес ЕООД доставя климатично и хладилно оборудване за всеки тип система и приложения и оригинални резервни части от склад ни в София или от централноевропейски склад на производителя. Оборудването е подбрано съобразно контретните нужди на потребителя, а доставките се извършват  до обекта на цялата територия на страната. Предлагаме пълната гама на следното оборудване:
TRANЕ-Покривни климатични централи, Климатични камери, Хигиенни климатични камери, Водноохлаждаеми винтови агрегати, Въздушноохлаждаеми винтови агрегати, Въздушни турбокомпресорни агрегати, Водноохлаждами турбокомпресорни агрегати, Водоохлаждащи агрегати, Термопомпени агрегати, Вентилаторни конвектори.
Hygromatic-  Електродни парни овлажнители, Парни овлажнители от нагревателен тип, Изсушители за намаляване относителната влажност на въздуха, Пулверизатори с охлаждащ ефект, Системи за пара под налягане, Комплекти за хигиенна пара.
Baltimore Aircoil– Отворен и затворен тип водоохладителни кули

Изграждаме системи за автоматика, максимално съобразени с особеностите на конкретното хладилно или климатично оборудване и препоръките на производителя.

КОВЕС ЕООД е компания с предмет на дейност в следните направления:
· търговия с климатично, хладилно и технологично оборудване
· проектантско-консултантска дейност по инженерните части в строително
инвестиционния процес.

Comments are closed.

Scroll To Top