You are here: Home / Медицина / Клиничен Психолог Милена Михайлова

Клиничен Психолог Милена Михайлова

Шумен 0884 56 13 56 / 0890 30 63 60

Клиничен Психолог Милена Михайлова

Казвам се Милена Михайлова и съм клиничен психолог.

Специализирала съм в Софийски университет Свети Климент Охридски. Имам още и специализация по индивидуално, семейно и кризисно консултиране. Работя с Роршах тест – 1во и 2ро ниво – кодиране по системата на EXNER, MMPI-2 пълен вариант със съответните сертификати за това. Работя с Бентън тест и ТАТ. Изкарала съм курс за АВУ-терапевт, курс по психодинамично интервю, психопатология на детското развитие, позитивно консултиране.

Магистърската си степен по психология завърших с успех Отличен 5, 90. Защита на дипломна работа – Отличен 6,00. Специализацията си по клинична психология завърших с успех Отличен 6,00, защита на дипломен проект – Burn – out Syndrom при медицинските спиециалисти – Отличен 6,00.

Нося отговорност не само за качеството на извършваната за мен клинична и консултативна дейност но и за квалификацията си- непрекъснато я осъвършенствам и не спирам да се обучавам. Следя и всички новости в психологията и в здравеопазването.

Член съм на дружеството на психолозите BG – RP – 1347.

Член съм и на БАПЗГ.

Работя в МБАЛ-ШУМЕН АД, ет 11- психологичен кабинет като Психолог/Общоболничен.

Професионален опит 20г.

Нося отговорност не само за качеството на извършваната за мен клинична и консултативна дейност но и за квалификацията си- непрекъснато я осъвършенствам и не спирам да се обучавам. Следя и всички новости в психологията и в здравеопазването.

Comments are closed.

Scroll To Top