You are here: Home / Услуги / Кинг Троник ООД

Кинг Троник ООД

     Бургас, ул. Цар Асен 53  0885 33 84 68 / 0884 52 23 38

Кинг Троник ООД

Кинг Троник ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целият процес от анализ, консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най оптималната система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента и действащите изисквания за сигурност.

Благодарение на отлично подготвения екип, фирмата бързо се утвърждава на специализирания пазар. Още в самото начало на стартиране на работата на Бургаският офис, от участие в обществени поръчки, фирмата изгражда и поддържа редица общински обекти за видеонаблюдение, контрол на достъпа и работно време, бариерни системи. Фирмата изгражда и велосистеми.

Кинг Троник ООД предлага пълен цикъл от дейности, включващи целият процес от анализ, консултации и изготвяне на проект за даден обект, до изграждането на най оптималната система съобразена с характеристиките на обекта, изискванията на клиента и действащите изисквания за сигурност.

Comments are closed.

Scroll To Top