You are here: Home / Услуги / Ка Проект 2 ЕООД

Ка Проект 2 ЕООД

Пловдив ул. Пере Тошев N 77 0899 191 299,0882 000 082

Ка Проект 2 ЕООД

Строителна компания ,,КА ПРОЕКТ 2 ,, ЕООД ,е регистрирана и се намира на територията на град Пловдив и извършва дейност от 2006-та година.Основен предмет на дейност е ниско жилищно строителство,довършителни и козметични  ремонтни дейности,събиране и извозване на строителни отпадъци, изграждане или реновиране на детски и спортни площадки.През годините КА ПРОЕКТ 2 участва в консорциум или в обединение с други фирми за да реализира строителни проекти финансирани от частни или държавни капитали.От началото на  2014 година КА ПРОЕКТ 2 ЕООД работи самостоятелно и като семейна фирма ,без да ползва никаква странична помощ. Фирмата  провежда  политика  на  непрекъсната  квалификация,повишаване  и  разширяване  на  квалификацията  на  работещите  в  нея. Разполага с добра складово- техническа база в село Трилистник ,и работен офис в  град Пловдив на улица Пере Тошев 77.

В  постоянно  сътрудничество  е  с  известни  консултански  екипи  по  организация  и хед-  управление  на  строителния  процес  /проучване,проектиране  и  изграждане  на  строителни   обекти  на  промишленото  и  гражданско  строителство  и  прилежащата  им  инфраструктура / , както  и  във  финансовото  управление  на  инвестициите  в  изграждащите  се  и  вече  изградени  обекти .

КА ПРОЕКТ 2 ЕООД има сертификати за Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008, Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и Система за коректност и сертификация към контрагенти.

Към  настоящият  момент  персоналът на КА ПРОЕКТ 2 ЕООД   наброява 20  души  от  всички  строителни  специалности , работещи  по  трудов  договор , както  и  инженер  и  техник  с  висока  квалификация.

КА ПРОЕКТ 2 ЕООД поддържа и притежава леко –товарен автомобилен парк,и огромна гама от строителни инструменти и пособия.

КА ПРОЕКТ 2 ЕООД  се  ползва  с  име  на  коректен  партньор  сред  контрагентите  си . Спазва  се  строга  финансова  дисциплина  и  се  работи  с  отлично  качество  на  строително-монтажните работи,  при  ефективна  организация  на  строителния  процес . Няма  задължения  към  бюджета  и  други  институции . Не  са  регистрирани  прояви , уронващи  авторитета  на  строителния  пазар .

През годините КА ПРОЕКТ 2 ЕООД има изпълнени договори  със следните контрагенти –хотели в град Китен,хотели в комплекс Свети Влас и Слънчев бряг,ОМГ град Пловдив,училище Христо Ботев с.Катуница,ОМК град Пловдив,училище Кирил и Методий град Пловдив,СОКОТАБ АД,Военно Окръжие град Пловдив,Районен Съд Пловдив,ОДЗ Бисер село Труд,Дом за лица в неравностойно положение град Пловдив,ВСИ общежития,ОДЗ и ЦДГ в град Пловдив на територията на район ЮЖЕН,ЗАПАДЕН,ТРАКИЯ и ЦЕНТРАЛЕН плюс проекти на ПУДООС.

В началото на 2015 година КА ПРОЕКТ 2 ЕООД създава,инвестира и налага бранд ,,КЪРТИ,ЧИСТИ,ИЗВОЗВА,, тясно ориентиран към директна услуга за гражданите на град Пловдив и регион.Брандът е с опцията – Транспортни услуги,пренос на багаж на граждани,къртене и изнасяне на строителни отпадъци и почистване на къщи,апартаменти и мазета

Строителна компания ,,КА ПРОЕКТ 2 ,, ЕООД ,е регистрирана и се намира на територията на град Пловдив и извършва дейност от 2006-та година.


Comments are closed.

Scroll To Top