You are here: Home / Строителство / КА КОНСУЛТ – 04 ООД

КА КОНСУЛТ – 04 ООД

София, ул.Искър 14 02 9 801 614

КА КОНСУЛТ – 04 ООД

Фирма КА КОНСУЛТ – 04 ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност

  • Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото.
  • Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.

При Консултирането :

  • По проблемите на ЗУТ
  • По проблемите на издаване Разрешение за ползване
  • По правни проблеми на строителството

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти – архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

Comments are closed.

Scroll To Top