You are here: Home / Услуги / ЙОЛИ КОНСУЛТ ЕООД

ЙОЛИ КОНСУЛТ ЕООД

  София, бул. Александър Стамболийски 196  0898 831 323

ЙОЛИ КОНСУЛТ ЕООД

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ/ ВСИЧКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

 • Автомобилно застраховане- Гражданска отговорност на държателите на МПС, Каско
 • Имущество, Индустриален пожар, Загуби от прекъсване на дейността
 • Обща гражданска отговорност, Отговорност на работодателя, Отговорност на продукта, Професионални отговорности
 • Трудова злополука, Групова Рискова Застраховка, Злополука
 • Карго, Отговорност на превозвача (CMR), Отговорност на спедитора
 • Здравно застраховане- покритие България
 • Международно Здравно застраховане – покритие Европа, покритие цял свят
 • Професионални отговорности – всички професии, задължителни професионални отговорности – български застрахователен пазар, Lloyds of London
 • Застраховане на търговски вериги – специфични рискове, екпертиза за рискове и щети
 • Застраховане на складове – специфични рискове, услуги по преговори с наематели за застраховане на наематели по изискванията на собственика на складове
 • Застраховка на търговски центрове- специфични рискове
 • Прекъсване на дейност вследствие на бомбена заплаха

ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ/ ВСИЧКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ

Comments are closed.

Scroll To Top