You are here: Home / Медицина / Интерлаб ООД

Интерлаб ООД

София, бул.Проф.Цветан Лазаров 13 0886 402 306 / 02 9 790 667

Интерлаб ООД

Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ към ИНТЕРЛАБ ООД е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г. до настощия момент.

ЛК ИНТЕРЛАБ гарантира висока прецизност, коректност и професионален опит при калибриране на средства за измерване .

Калибрира и издава сертификати на следните средства за измерване:

 • Везни – аналитични, електронни, технически.
 • Уреди за измерване на скорост на движение на въздуха
 • Титратори
 • Стъклени течностни термометри
 • Цифрови термометри манометрични биметални термометри.
 • Термодвойки
 • Спектрофотометри
 • PH-метри
 • Кондуктометри
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – заворен тигел
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел.
 • Калориметри
 • Уреди за измерване на относителната влажност на въздуха

Лабораторен комплекс ИНТЕРЛАБ към ИНТЕРЛАБ ООД е създаден за калибриране на измервателни уреди през 2002 година и акредитиран от ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от 2003г. до настощия момент.

Comments are closed.

Scroll To Top