You are here: Home / Услуги / Илонка Чучкова ЕТ

Илонка Чучкова ЕТ

     Благоевград, ул. Трайчо Китанчев 1  0889 62 95 24

Илонка Чучкова ЕТ

 • Подаване на данъчни декларации по ДДС
 • Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти
 • ТРЗ услуги
  • ведомости
  • декларации 1, 6, 7
  • трудови договори
  • уведомления
  • платежни нареждания към декларациите
 • ГФО – годишни финансови отчети
  • баланси
  • отчети за приходи / разходи
  • отчет за собствен капитал
  • парични потоци
  • приложение към отчет
 • Разполага с Електронен подписза подаване на необходимите декларации по интернет.

Подаване на данъчни декларации по ДДС. Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти. ТРЗ услуги. ГФО – годишни финансови отчети…

Comments are closed.

Scroll To Top