You are here: Home / Селско стопанство / ЗП Мирослава Минчева

ЗП Мирослава Минчева

с. Съдиево, Нова Загора 0894 732 444

Овощен разсадник ЗП Мирослава Минчева

Лицензиран овощен разсадник ЗП Мирослава Минчева с площ 20 декара е създаден през 2012г. Намира се в с. Съдиево, местност Сливенско шосе. Един от най-динамично развиващите се разсадници в страната. За краткият период от 3 години производството достига между 50 000 -70 000 броя на година стандартен овощен посадъчен материал. Разполагаме със 100 декара овощна градина за производство на калеми .  Произведеният посадъчен материал е с гарантирано високо качество, отговарящо на всички изисквания на европейския стандарт.

Гордеем се с успешно изпълнени проекти по ПРСР 2007-2013 както и сключени договори към 2015г. Под ръководството на дипломиран агроном с дългогодишен стаж изготвяме технологични карти и цялостни проекти по Мярка 4.1 от ПРСР2014-2020 и консултации към тях. Създаване на трайни насаждения. Обезпечени сме с необходимата техника и работна сила за създаване на Вашите градини.

Лицензиран овощен разсадник ЗП Мирослава Минчева с площ 20 декара е създаден през 2012г. Намира се в с. Съдиево, местност Сливенско шосе.


 

Comments are closed.

Scroll To Top