You are here: Home / Електричество / Желен ЕООД

Желен ЕООД

    Добрич, бул. 25 Септември №49  0888 20 35 66 / 0899 97 24 44

ЖЕЛЕН ЕООД

Фирма „ЖЕЛЕН” ЕООД гр. Добрич е регистрирана през 1990 г. с предмет на дейност: Ремонт, поддръжка и търговия с маломаслени прекъсвачи и силови трансформатори; Изграждане и ремонт на кабелни и въздушни линии средно и ниско напрежение, хоризонтално сондиране, ремонт на РУ средно и ниско напрежение; Монтаж на КТП, БКТП и МТТ, ел.инсталации в жилищни и промишлени сгради. Направа и монтаж на различни типове ел.табла.

Фирмата е вписана в регистъра на Камарата на строителите под № ІІІ – 000985.

Фирма „ЖЕЛЕН” ЕООД гр. Добрич е регистрирана през 1990 г. с предмет на дейност: Ремонт, поддръжка и търговия с маломаслени прекъсвачи и силови трансформатори; Изграждане и ремонт на кабелни и въздушни линии средно и ниско напрежение, хоризонтално сондиране, ремонт на РУ средно и ниско напрежение; Монтаж на КТП, БКТП и МТТ, ел.инсталации в жилищни и промишлени сгради. Направа и монтаж на различни типове ел.табла.

Comments are closed.

Scroll To Top