You are here: Home / Селско стопанство / ЕОС ООД

ЕОС ООД

    Русе  0895 68 40 46

ЕОС ООД – озеленяване Русе

„ЕОС-ООД” доразвива Вашите идеи относно всяко зелено кътче и Ви помага да ги реализирате професионално. Можем да Ви помогнем:

  • ако Вашият обект (дворно място или площ, предназначена за озеленяване) е в самото начало и Ви е нужна проектно-сметна докумнетация за част „Паркоустройство”;
  • ако Вашият обект е изграден, но имате нужда от помощ при проектирането или изграждане на алейна мрежа, поливна система и дендрология (дървестна и храстова растителност) – изготвяне на проект и визуализации;
  • ако Вашият обект има ясна концепция за това каква растителност ще бъде засадена – реализирането на Вашите идеи на терен;
  • ако Вашият обект има нужда от поддръжка;
  • ако просто имате някакви въпроси за Вашата градина, дворно пространство или някое зелено кътче.

„ЕОС-ООД” разполага с професионален екип (персонал и партньори), които ще осигурят необходимото качество и стандарти, за да изглеждат Вашите обекти перфектни.

ЕОС-ООД разполага с професионален екип (персонал и партньори), които ще осигурят необходимото качество и стандарти, за да изглеждат Вашите обекти перфектни.

Comments are closed.

Scroll To Top