You are here: Home / Строителство / Еко Проект ООД

Еко Проект ООД

  Габрово, ул. Любен Каравелов 26  0894 765 333 / 0894 765 313

Еко Проект ООД

Фирма Еко Проект ООД е създадена през 2004 година в град Габрово.

Партньори в дружеството са специалисти с дългогодишен бизнес опит в преработката на полимери, производствени иновации, инфраструктурно и промишлено строителство. Тяхната цел е да правят принадена стойност, да създават работни места и да произвеждат съвременни продукти.

Компанията е специализирана в производство на полиетиленови тръби и фитинги за влагане в инфраструктурното строителство. Приложения: пренос на питейна вода и газ; канализация, отводняване и дренаж; защита на оптичен кабел; тръби за общо приложение.

Суровината за производство на тръби, използвана от Еко Проект ООД – полиетилен висока плътност (HDPE) – се доставя от водещи световни химически концерни-Borealis, Dow Chemical и Basell.

Предлаганата на пазара тръба е с търговска марка ECOpipe. Производството покрива пълния асортимент на използваните в България полиетиленови тръби за пренос на вода, газ и защита на оптичен кабел от ф20 мм до ф 630 мм за всички работни налягания.

Еко Проект ООД комплектова тръбите собствено производство с български и вносни свързващи части и арматура от доставчици с доказано качество.

Еко проект притежава собствена производствена сграда от 2000 кв.м. и 10 декара промишлен терен и складови площи в с. Враниловци, Габровска община, както и 200 кв.м. административен офис, разположен в центъра на гр. Габрово.

Еко Проект ООД предлага инженеринг консултации, строително проектиране, подготовка и управление на строителни проекти и логистика. В компанията работи специализирано звено за изграждане на напорни водопроводи до ф 450 мм., канализационни системи до ф 900 мм., както и градски и магистрални оптични трасета от всякакъв характер.

Най – новото производство на Еко Проект са напорни тръби с големи диаметри. Последният проект на компанията е свързан с производството на дву и трислойни RC тръби, които са новост както за България, така и за Европа. Използват се предимно в безизкопните технологии и са предвидени за полагане без пясъчно легло, както и тръба в тръба Те са десетки пъти по-здрави от обикновените полиетиленови тръби по т. нар. устойчивост на разпространение на пукнатини.

Фирма Еко Проект е сред 13-е номинирани за годишните награди Конкурентна България 2013 за най-успешен проект по Оперативна програма Конкурентоспособност. Компанията е удостоена с плакет и грамота в категорията Технологична модернизация на церемония през декември 2013 г. Организатор на престижното събитие е Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката и енергетиката.

Пак в края на 2013 г. дружеството получава отличието Златен печат за иновативен мениджмънт и социална отговорност. И става почетен член на Съвета на европейската бизнес общност като е удостоено със Златна монета, която се дава на компании за висок престиж и обществено признание в областта на икономиката.

Фирма Еко Проект ООД е създадена през 2004 година в град Габрово.

Comments are closed.

Scroll To Top