You are here: Home / Суровини / ЕКО ПАУЪР АМ

ЕКО ПАУЪР АМ

Горно Ботево 0896 61 52 58

ЕКО ПАУЪР АМ

Фирма Еко Пауър АМ ООД се намира в региона на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора и започва дейността си през есента на 2012г. В същата година, команията пусна в експлоатация новопостроеното си предприятие за производтсво на пелети от дървесна биомаса, обурудвано с най-иновативните и модерни технологични решения в тази сфера.

Еко Пауър АМ ООД произвежда пелети от широколистна и иглолистна масивна дървесина. При производството не се влагат слепващи вещества и химикали. Процесът е напълно автоматизиран и безпрахов, което гарантира високото качество на продукта.

Нашата основна цел е да предложим на нашите клиенти висококачествени продукти на достъпни цени, спомагайки за редуциране на човешкото влияние върху околната среда, посредством намаляване на въглеродния отпечатък на нас като производители и на нашите клиенти като потребители.

Следвайки нашите разбирания в производството ние въведохме използването на дървесен прах, генериран при производството на мебели от масивна дървесина, а при пакетирането на нашите продукти ползваме само опаковки изработени от 100% рециклиран полиетилен.

Няколко Факта

Тенденциите в Европа през идните десетилетия е намаляването на зависимостта от изкопаемите горива чрез по-широко използване на възобновяеми източници на енергия. Най-разнообразен сред възобновяемите източници е биомасата – енергия от биологичен материал. Има много и най-различни източници на биомаса, включително горски отпадъци, животински отпадъци и т.нар. енергийни растения.

Подобно на природните сили, които са превърнали праисторическите гори в петрол, въглища и природен газ, могат да се използват технологии за превръщане на биомасата в твърди, течни и газообразни горива.

Дървесина, слама и енергийни растения като върба и мискантус, могат да се изгарят в топлоелектро-централи, за да се произвеждат електрическа и топлинна енергия.

Естественият тор, селскостопанските и дървесните отпадъци могат да се преобразуват в биогаз. Той може да се използва за генериране на топлина и електро-енергия и като гориво в транспорта.

Еко Пауър АМ ООД произвежда пелети от широколистна и иглолистна масивна дървесина. При производството не се влагат слепващи вещества и химикали. Процесът е напълно автоматизиран и безпрахов, което гарантира високото качество на продукта.

About brainstorm2011

Comments are closed.

Scroll To Top