You are here: Home / Строителство / Екострой АИ ЕООД

Екострой АИ ЕООД

Костинброд, ул. Иван Вазов 27 А 0898 356 663 / 0896 855 581

Екострой АИ ЕООД

фирма Екострой АИ ЕООД е: строителство на сгради, къщи, съоръжения, ремонтни дейности шпакловки, фаянс и теракот, замазки, мазилки, кнауф, ламинат, ВиК, покривни конструкции, беседки, навеси, изграждане на де- тски площадки, огради, изграждане на подпорни стени, полагане на тротоарни плочки и бордюри, облицовки от камък и др. на сгради и къщи, топло и хидроизолации на къщи, сгради и съо – ръжения, алуминиева и ПВЦ дограма, метални конструкции, охранителна дейност на обекти.

Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал и с необходимата техника за изкопаване на земни маси, строител ство от основи до ключ, ремонтни и довършителни дейности, изграждане, подмяна и ремонтиране на В и К и Ел. инсталации, както и за други дейности свързани с новото строителство, хидро и топлоизолация на сгради,покриви и съоръжения с гаранция от 5 до 10 год., изграждане и ремонтиране на пътища, охрана на обек-тите си и други обекти, транспорт.

Фирмата в момента завършва изграждането на Фабрика за производство на промишлени електротермични съоръжения и добив на топлинна енергия от земните недра – строителството е дело изцяло на фирмата.

Фирмата има няколко изградени къщи на груб строеж, както и са – нирани с топло изолация, ремонтирани детски градини и площа-дки, изградена скатна канализация,дренажна канализация с нап –рава на хидроизолация на сграда, участва с механизация в изгра-ждането на ЛОТ – 2 на АМ МАРИЦА и други обекти.

Фирмата гарантира, качество и коректност при извършване на СМР дейностите и спазване на договорените срокове.

фирма Екострой АИ ЕООД е: строителство на сгради, къщи, съоръжения, ремонтни дейности шпакловки, фаянс и теракот, замазки, мазилки, кнауф, ламинат, ВиК, покривни конструкции, беседки, навеси, изграждане на де- тски площадки, огради, изграждане на подпорни стени, полагане на тротоарни плочки и бордюри, облицовки от камък и др. на сгради и къщи, топло и хидроизолации на къщи, сгради и съо – ръжения, алуминиева и ПВЦ дограма, метални конструкции, охранителна дейност на обекти.

Comments are closed.

Scroll To Top