You are here: Home / Услуги / Една 2012 ЕООД

Една 2012 ЕООД

    София, 88 СОУ Димитър Попниколов  0885 551 563

Какво предлагаме

  • Емоционални занимания със спорт за децата и възможност за нови приятелства.
  • Лесен достъп – тренировките се провеждат в салона на 88 СОУ – училището разполага с добра материална база.
  • Обучението се извършва от квалифицирани специалисти – дипломирани в НСА „Васил Левски” треньори по волейбол.
  • Разработената методика на тренировки по мини волейбол е базирана на чуждия опит. За целта се използват малки топки, умалени размери на игрището и др.
  • Спортен екип
  • Медицинска застраховка

Научно е доказано, че заниманията със спорт и спортна дейност от ранна училищна възраст влияят благоприятно и непосредствено върху ефективността на работата по учебните предмети и върху целия живот на децата.

Физическата култура е задължителен компонент на многостранно развитата личност. Стабилното здраве, богатата двигателна култура и високото равнище на физическа дееспособност са основа за успешната учебна дейност, за концентрация на вниманието на учениците при възприемане и осмисляне на учебния материал.

Научно е доказано, че заниманията със спорт и спортна дейност от ранна училищна възраст влияят благоприятно и непосредствено върху ефективността на работата по учебните предмети и върху целия живот на децата.

Comments are closed.

Scroll To Top