You are here: Home / Медицина / Д-р Тихомир Георгиев

Д-р Тихомир Георгиев

  Варна, ул. Панайот Волов 20  0898 614 905

Д-р Тихомир Георгиев

Д-р Тихомир Георгиев, д.м. завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет – Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен “магистър” по Стоматология през 1997г. Придобива специалност “Орална хирургия” през 2001 г. През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: “Особености на хирургичното лечение на генерализирания пародонтит в условията на нарушена минерална плътност на костта”.

От 2008 г. д-р Георгиев е главен асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 2011 г. придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт.

Има над 20 публикации и участия в международни научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на оралната хирургия и имплантологията. Член на БЗС, ITI, БАОИ, СОЛЧХ, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина.

 • Екстракция на ретинирани и дълбоко фрактурирани зъби
 • Инцизия на абсцеси и флегмони
 • Отстраняване на кисти в челюстните кости
 • Апикална остеотомия на еднокоренови и многокоренови зъби
 • Пластика за затваряне на комуникация със синуса
 • Френулотомия при деца и възрастни
 • Предпротетична подготовка на протезното поле – отстраняване на екзостози, хипертрофирала лигавица
 • Поставяне на зъбни импланти
 • Синус лифт – повдигане на пода на синусната кухина
 • Костозаместване, мембрани
 • Пародонтална хирургия – вестибулопластика, лечение на рецесии, създаване на прикрепена гингива, присадки, открит кюретаж
 • Лазер – Waterlase MD Turbo™ Er;Cr:YSGG

Д-р Тихомир Георгиев, д.м. завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет – Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен “магистър” по Стоматология през 1997г. Придобива специалност “Орална хирургия” през 2001 г.

Comments are closed.

Scroll To Top