You are here: Home / Медицина / Д-р Росен Калпачки Невролог

Д-р Росен Калпачки Невролог

София, бул. Арсеналски 7  0884 597 897 / 0888 722 922

Д-р Росен Калпачки Невролог

Завършил медицина през 1996 година в Медицинския Университет в Софип. След проведен изпит започва работа на следващата годинав Неврологичната клиника на Александровска болница в Софип, където специализира допълнително ЕЕГ, Доплерова сонография и Невропсихология. Имам специалност по нервни болести от 2002 година. От 2007 година работя в Неврологичното отделение на Втора Градска болница като от 2011 година съм Началник на отделението.

Специализирал допълнително във Великобритания и Чехия по въпросите на епилепсията и мозъчните инсулти. Председател на Комисия по епилепсия към НЗОК.

Член на Българското дружество по неврология, Дружеството по епилепсия и Европейската Академия по епилепсия. Има придобита образователната и научна степен Доктор от 2013 година.

Лечебни дейности

В неврологичния кабинет се извършват консултации на болни с неврологични заболявания, проследяване на ефекта от лечението, профилактични и невропсихологични консултации. Провеждат се:

  • Рутинно електроенцефалографско (Електроенцефалография, ЕЕГ) изследване
  • Компютърен анализ на ЕЕГ-мозъчна активност
  • Видео-ЕЕГ
  • Невропсихологическо тестуване
  • Изследване на паметови функции

Завършил медицина през 1996 година в Медицинския Университет в София. След проведен изпит започва работа на следващата годинав Неврологичната клиника на Александровска болница

Comments are closed.

Scroll To Top