You are here: Home / Медицина / Д-р Петко Загорчев

Д-р Петко Загорчев

Шумен, ул.Васил Априлов 63 0889 917 506

Образование

 • 2007 г. – 2008 г. – Здравен мениджмънт, Медицински Университет, Варна – магистър.
 • 1996 г. – специалност по Kлинична токсикология – Медицински Университет, София.
 • 1985 г. – специалност по Токсикология – Медицински Университет, София
 • 1974 г. – 1978 г. – специалност по анестезиология и интензивна медицина – Медицински Университет, София.
 • 1967 г. – 1973 г. – медицина – Медицински Университет, Варна.

Академична и професионална кариера

 • 1992 г. и до сега – Завеждащ ОАИЛ и координатор по лечебната дейност в „МБАЛ Шумен”, гр. Шумен
 • 1999 г. и до сега – регионален координатор по органно донорство
 • 1978 – 1996 г. – хоноруван преподавател по Анестезиология, фармакология и медицинска апаратура в Медицински колеж, гр. Шумен.
 • 1975 г. до 1992 г. – анестезиолог в ОАИЛ, Областна болница – гр.Шумен
 • 1974 г. до 1975 г. – лекар в БНМП, ОРБК – гр.Шумен

Членства

 • Член на Съюза на научните работници в България
 • Член на Балкански лекарски съюз. От 2000 г. до 2008 г. – председател на Районна лекарска колегия, гр.Шумен. От 2008 г. и до сега – заместник председател на РЛК, гр. Шумен.
 • Член на научните дружества по анестезиология и токсикология
 • Член и председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация

Член и председател на Управителния съвет на Българската медицинска хомеопатична организация

Comments are closed.

Scroll To Top