You are here: Home / Медицина / Д-р Манолова

Д-р Манолова

  Пловдив, ул. Петко Д. Петков 62  0888 660 065

Д-р Манолова

Завършила медицинското си образование през 1996г. в Медицинска университет гр. Пловди. Работила спешна медицина. Специализация кожни болести.

През цялото време на лекарската си практика съм прилагала методите, свързани с природолечението и природосъобразния начин на живот. Работя в областта на хомеопатията от 1998 година. Притежавам диплома по магистърска степен класическа хомеопатия към НСА. Участвам ежегодно в семинари и научни конференции свързани с хомеопатията и антропософската медицина. Член съм на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

Работя с деца ,бременни и възрастни пациенти.

Накратко за хомеопатията и нейните възможности

Хомеопатията (от гръцки език хомео – подобен и патос – страдание) е метод за профилактика, лечение и подобряване на здравето чрез прилагане на доказани потенцирани хомеопатични лекарства, които се подбират индивидуално според закона на подобието.

Основният принцип на класическата хомеопатия гласи Minimum, Simplex, Simile – т.е. при всяко болестно състояние се предписва в минимална доза само едно хомеопатично лекарство, индивидуално подбрано според съвкупността от симптоми на физическо, емоционално и умствено ниво.

Хомеопатията се нарича също “нежна медицина”, защото не вреди на организма и не го натоварва (нежна в случая не означава слаба – напротив, това е много мощен лечебен метод). При нея не съществуват проблеми като токсични ефекти от натрупване на вредни химикали, лекарствена зависимост или резистентност на болестотворните микроби (голямо предимство пред антибиотиците), увреждане на имунитета, възрастови ограничения и противопоказания.

Хомеопатичното лечение може да се прилага от първия до последния ден на живота, защото протича в съответствие със законите на природата, премахва някои дълбоки причини за боледуване и винаги укрепва жизнеността на организма. То е по-изгодно икономически за пациентите и техните семейства (особено при хронично болни), тъй като намалява или премахва нуждата от постоянно приемане на вредни и скъпи алопатични лекарства.

През цялото време на лекарската си практика съм прилагала методите, свързани с природолечението и природосъобразния начин на живот. Работя в областта на хомеопатията от 1998 година. Притежавам диплома по магистърска степен класическа хомеопатия към НСА. Участвам ежегодно в семинари и научни конференции свързани с хомеопатията и антропософската медицина. Член съм на Асоциацията на лекарите хомеопати в България.

Comments are closed.

Scroll To Top