You are here: Home / Медицина / Д-р Иван Мануков

Д-р Иван Мануков

Пловдив, ул Авксентий Велешки 51 0888 98 68 92 / 032 90 61 71

Д-р Иван Мануков

 1. В Специализираната кардиологична практика Кардиофорс се провеждат консултативни кардиологични прегледи и изследвания, включително и с направления по здравна каса.
  На диагностика и лечение подлежат болести на сърцето и периферните съдове в т. ч. и спешни състояния.
 2. Извършват се: електрокардиография, ехографско изследване на сърдечно- съдовата система, 24 часа Холтер – ЕКГ, 24 часа мониторване на артериално налягане, тестове с натоварване, изследване на нарушения в дишането при сънна апнея.
 3. Като специалист по Инвазивна кардиология, д-р И. Мануков провежда инвазивни изследвания на сърдечно – съдовата система. Извършва интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт, както и на болни с остър мозъчен инсулт.
  Отваряне на засегнати съдове (артерии и вени) се прилага при различни заболявания: болести на сърцето, съдовата система на долни и горни крайници, централна нервна система, каротидни артерии, бъбречни артерии, артерии захранващи стомашно – чревния тракт и др.

Перкутанна корекция на вродени и придобити структурни сърдечнo – съдови аномалии – VSD, ASD, PFO, PDA, A – V фистули.

 1. Извършва пункции с евакуиране на перикарден излив. При необходимост се осъществява балонна фенестрация на перикарда за продължителен терапевтичен ефект.
 2. Иновативни методи на диагностика и лечение: Интервенционално лечение на тумори в т. ч. миома на матката, чрез емболизация. Интервенционално лечение и възстановяване на нефункциониращи артерио – венозни фистули при болни на хемодиализа. Имплантира катетри за постоянна диализа (перм- кат).
 3. Диагностицира и лекува пулмонална артериална хипертония, белодробен тромбоемболизъм, като се използват медикаментозни средства за премахване на тромботичните маси и механични / инструментални методи за отстраняването им. При показания имплантира вена кава филтри. На такова лечение подлежат и пациенти с предстояща тежка хирургическа интервенция.
 4. Изследва нарушения в дишането, диагностика на случаи със синдром на сънна апнея (sleep apnea syndrome), чрез регистрация и анализ на ритъма на дишането по време на нощния сън.

Оценява ритъмни и проводни нарушения на сърцето. При необходимост се поставя временен или постоянен електрокардиостимулатор (пейсмейкър).

Завършва медицина през 1982 г. във ВМИ – Пловдив. Придобити специалности по Вътрешни болести и Кардиология; правоспособност по Интервенционална кардиология. Доктор по медицина.

Участник в национални и международни научни медицински форуми. Има публикации в български и чужди медицински списания. С над 100 научни публикации и съобщения.

Член на Българско кардиологично дружество, Българско дружество по Инвазивна кардиология,

Българско ендоваскуларно дружество, Европейско дружество по кардиология.

Експерт и консултант по интервенционална кардиология.

От 1986 е преподавател в Кардиологична клиника на Медицински университет – Пловдив. От 1996 – 2011 г. e последователно Завеждащ кардиологична катетеризационна лаборатория и Началник клиника по инвазивна кардиология – УМБАЛ Св. Георги – Пловдив.

От август 2011 г. – началник Отделение за кардиологично интензивно лечение и инвазивна кардиология в МБАЛ – Пловдив АД.

Управител на Кардиофорс – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология.

В Специализираната кардиологична практика Кардиофорс се провеждат консултативни кардиологични прегледи и изследвания, включително и с направления по здравна каса.

Comments are closed.

Scroll To Top