You are here: Home / Медицина / Д-р Елена Спасова Богушева

Д-р Елена Спасова Богушева

София, ул.Бяло море 8 0888 865 189

Д-р Елена Спасова Богушева

Добре дошли на страницата на д-р Елена Спасова Богушева, специалист по Кардиология, София 06 Рн Подуяне в първия и най-пълен медицински рейтинг у нас!

Кардиологията е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Секторът като цяло е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология. Лекарите, които специализират в тази област на медицината се наричат кардиолози.

Кардиологията е специалност на вътрешни болести.

Добре дошли на страницата на д-р Елена Спасова Богушева, специалист по Кардиология, София 06 Рн Подуяне в първия и най-пълен медицински рейтинг у нас!

Comments are closed.

Scroll To Top