You are here: Home / Медицина / Д-р Димитър Русев Ангелов

Д-р Димитър Русев Ангелов

Габрово, ул. Емануил Манолов 12 А  0888 314 549

Д-р Димитър Русев Ангелов

Завършил е медицина и е специализирал акушерство и гинекология в Букурещ, Румъния.

Специализирал е лапароскопска гинекологична хирургия и урогине-кология в Белгия – 2 пъти, Швейцария, Германия и Кипър.

Бил е Началник на ОАГ – Габрово от 2004 г. до 2014 г.Участвал е като лектор със собствени разработки в 3 Национални конгреса по АГ посветени на лапароскопската хирургия и урогинекология.

Извършва рутинно ултразвукова и хистероскопска диагностика.

Професионални интереси: оперативно акушерство, оперативна гине-кология – класическа и лапароскопска и оперативна урогинекология.

Владее и извършва рутинно всички гинекологични класически и ла-пароскопски операции без онкогинекологичните.

Уточнявам:

  • в областта на лапароскопската гинекологична хирургия – всички операции вкл. лапароскопско отстраняване на матка и аднекси с морселерация на матката.
  • в областта на урогинекологията – класическите операции вкл. корек-ция на уринарната инконтиненция с платно, възстановяване статика-та на женските генитални органи с платно.

Оперира в Областна болница Габрово, в частна болница „Акта Меди-ка” – Севлиево и в Общинска болница – гр. Горна Оряховица.

Специализирал е лапароскопска гинекологична хирургия и урогине-кология в Белгия – 2 пъти, Швейцария, Германия и Кипър.

Comments are closed.

Scroll To Top