You are here: Home / Медицина / Д-р Галина Петкова – Психолог

Д-р Галина Петкова – Психолог

    Бургас, ул. Съединение 5  0886 060 877

Д-р Галина Петкова – Психолог

Д-р Галина Петкова упражнява дейност в сферата на психологията.

Провежда консултации и семинари на тема:

 • Психология на развитието
 • Организационна психология
 • Когнитивна психология
 • Психодиагностика
 • Психопатология
 • Психология на личността
 • Социална психология
 • Семейни отношения и семейно консултиране
 • Кариерно развитие
 • Консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст
 • Консултиране при зависимости
 • Човешка агресивност
 • Консултиране по време на кризи
 • Психология на общуването
 • Психотренинг
 • Педагогическа и възрастова психология

Д-р Галина Петкова упражнява дейност в сферата на психологията.

Comments are closed.

Scroll To Top