You are here: Home / Медицина / Д-р Борил Петров

Д-р Борил Петров

София 0898 50 55 53

Д-р Борил Петров

Трудов стаж

1993÷1994 – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА – II РА ХИРУРГИЯ

1994÷1998 – КОРЕМЕН ХИРУРГ, КЛИНИЧЕН ОРДИНАТОР

1998 ДО СЕГА – СПЕЦИАЛИСТ КОРЕМЕН ХИРУРГ

Вид на дейността или сферата на работа: СПЕЦИАЛИСТ КОРЕМЕН ХИРУРГ; СПЕЦИАЛНОСТ ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУГИЯ.

Заемана длъжност: ХОНОРОВАН АСИСТЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРАТА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ.Д-Р АЛ. СТАНИШЕВ КЪМ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА.

Образование и обучение

2006 г. – МАГИСТРАТУРА ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ- ГР. СОФИЯ

1992 г. – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГР. СОФИЯ

1986 г. – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 СОУ СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ- ГР. СОФИЯ

Наименование на придобитата квалификация

1994 Г. – СПЕЧЕЛЕН КОНКУРС КИНИЧНА ОРДИНАТУРА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ КЪМ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА – II РА ХИРУРГИЯ

1998 Г. – ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

2000 Г. – ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ ПО ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ

Владее прекрасно оперативните техники при повечето оперативни интервенции в коремната хирургия. Работи в областта на чернодробната, стомашната и дебелочревната хирургия. Със специални интереси към лапароскопската хирургия и нейните новости.

Член на Българското Хирургическо Дружество.

Постоянно повишава своята квалификация, участвайки в национални и международни конгреси.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: ФРЕНСКИ, АНГЛИЙСКИ

Заемана длъжност: ХОНОРОВАН АСИСТЕНТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРАТА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ.Д-Р АЛ. СТАНИШЕВ КЪМ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА.

Comments are closed.

Scroll To Top