You are here: Home / Суровини / ДС ЛЕС ЕООД

ДС ЛЕС ЕООД

Банско, ул. Пере Тошев № 2 0888 00 25 45 / 0884 20 20 90

ДС ЛЕС ЕООД

ДС ЛЕС ЕООД работи в областта на горското стопанство – занимава се с дърводобив, залесяване, търговия с дървен материал (иглолистни материали и дърва за битови нужди).

В областта на горското стопанство и залесяването ДС ЛЕС предлага:

  • подготовка на почвата за залесяване
  • отглеждане на млади насаждения
  • попълване на култури
  • други лесничейски дейности
  • Транспортни услуги и услуги с булдозер.
  • ДС ЛЕС изкупува частни гори за нуждите си в сферата на горското стопанство, залесяването и дърводобива.

ДС ЛЕС ЕООД работи в областта на горското стопанство – занимава се с дърводобив, залесяване, търговия с дървен материал (иглолистни материали и дърва за битови нужди).

Comments are closed.

Scroll To Top