You are here: Home / Медицина / Доц. Тошо Ганев

Доц. Тошо Ганев

Варна, бул. Цар Освободител 100 0888 614 745

Доц. Тошо Ганев

Роден на 24.11.1963 г. в гр. Тутракан. Завършва медицина през 1993 г. във ВМИ – Варна. През 1999 г. придобива специалност по урология.

Бил е специализант в клиниката по урология на МУ – Варна (1994-1999 г.) Избран за асистент в клиниката през 1998 г. и за главен асистент през 2008 г.

През 2009 г. придобива образователната и научна степен доктор. Хабилитира се за Доцент през 2013г.

Член на Световното, Европейското и Българското дружества по урология и на Българското дружество по онкология.

Роден на 24.11.1963 г. в гр. Тутракан. Завършва медицина през 1993 г. във ВМИ – Варна. През 1999 г. придобива специалност по урология.

Comments are closed.

Scroll To Top