You are here: Home / Медицина / Доц. Д-р Янев

Доц. Д-р Янев

София 0885 100 813 / 02 923 02 02

Доц. д-р Красимир Янев, дм – специалист уролог

 • УМБАЛ Александровска, Катедра по Урология, Медицински Факултет при Медицински Университет – София, Клиника по Урология, Завеждащ направление Операционен блок
 • 22 ДКЦ София, Консултативен урологичен кабинет (НЗОК)
 • МБАЛ Доверие, София – Консултант по урология
 • Хил Клиник, София – Консултант по урология
 • МБАЛ СофияМед – Консултант по урология

Професионална кариера

 • 1989 г. Диплома по медицина ВМИ-София
 • 1990 г. ОРБ Кюстендил – уролог ординатор
 • 1992 г. Клиника по урология, Александровска болница, София – уролог ординатор
 • 1995 г. Придобита специалност по урология във ВМИ-София
 • 2008 г. Придобита образoвателна и научна степен Доктор
 • 2009 г. Придобита специалност Здравен мениджмънт – УНСС, София
 • 2010 г. Хабилитация – Избран за Доцент по урология кьм Катедра по урология, МФ при МУ-София

Членство в специализирани професионални организации

 • Българско Урологично Дружество
 • Европейска Урологична Асоциация
 • Световно Урологично Дружество
 • Бьлгарска Асоциация по Урология
 • Нефрология и Трансплантация – УРОНЕТ
 • Фондация Андрология

Специализации

 • Проведени различни специализации в страната и чужбина.

Научни публикации и доклади

 • Участва като изследовател в различни проучвания
 • Автор и съавтор на 81 труда, 9 от които в чуждестранни списания
 • Изнесени доклади на научни форуми – 45

Ендоскопска апаратура за извършване на диагностични и лечебни процедури на простатата, пикочния мехур, уретерите и бъбреците.

Comments are closed.

Scroll To Top