You are here: Home / Медицина / Доц. д-р Стефан Вълканов

Доц. д-р Стефан Вълканов

        Стара Загора 0887 55 82 75

Доц. д-р Стефан Вълканов

Доцент д-р Стефан Вълканов, д.м. е специалист неврохирург в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович. Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.

Доц. д-р Ст. Вълканов е преподавател по неврохирургия към към катедрата по Хирургия, Неврохирургия и Урология на Медицински Факултет на Тракийски Университет – Стара Загора. Има 15 годишен стаж по специалноста Неврохирургия и е автор и съавтор на над 40 научни публикации и доклади в международни и български списания и сборници.

Изследователската му работа се състои в проучвания в областа на невроонкологията, невротравматизма, както и в съвместна работа по проучвания на колеги от всички катедри на факултета. През 2013г. защитава дисертация на тема Транссулкусен микрохирургичен достъп при интрацеребрални лезии.

Като специалист неврохирург се занимава с оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни и спондилодискогенни заболявания, малформации на ЦНС, съдови заболявания на ЦНС.

Доцент д-р Стефан Вълканов, д.м. е специалист неврохирург в Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович. Извършва оперативно лечение на тумори на главен и гръбначен мозък, черепно-мозъчни и гръбначно-мозъчни травми, дегенеративни, съдови заболявания и малформации на ЦНС.

Comments are closed.

Scroll To Top