You are here: Home / Услуги / Дом за хора с Деменция СВЕТА ПЕТКА

Дом за хора с Деменция СВЕТА ПЕТКА

    село Здравец  0885 720 902 / 0895 468 144

Дом за хора с Деменция СВЕТА ПЕТКА

Дом за хора с деменция село Здравец, област Варна е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Домът за хора с деменция е разположен в сърцето на село Здравец на тихо и спокойно място, с прекрасна гледка към местния язовир и красива гора.

В дома за хора с деменция се предоставят социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки. Капацитетът на дома е 20 потребители. Основните дейности в дома са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за нови интервенции за подобряване самочувствието на настанените лица.

Домове за стари хора Варна

Дом за хора с деменция село Здравец, област Варна е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Comments are closed.

Scroll To Top