You are here: Home / Услуги / Джи Ем Би България АД

Джи Ем Би България АД

    София, бул. инж. Иван Иванов 33  0700 10 114

Джи Ем Би България АД

Колкото и каквито и да са причините, това е ваше право!

Защо да изберете за топлинен счетоводител Джи Ем Би България АД?

  • Защото спираме кражбите на недобросъвестните съседи, чрез вградена електронна пломба, която дава точна информация за манипулация или отстраняване на уреда с час и дата.
  • Защото само ние ще извършим безплатно подмяната на батериите след изтичане на 11 годишният им гаранционен срок.
  • Защото предлагаме уреди с най-висок клас на защита IP42
  • Защото предлагаме уреди с елегантен дизайн и удобно разположен дисплей за по-лесно визуално отчитане
  • Защото информацията от уредите се архивира ежедневно
  • Защото предлагаме коректност и прозрачност при изготвяне на сметките
  • Защото предлагаме онлайн проверка на потреблението
  • Защото гаранционният срок на батериите е 11 години
  • Защото ще демонтираме и монтираме безплатно избраните от Вас уреди

Колкото и каквито и да са причините, това е ваше право!

Comments are closed.

Scroll To Top