You are here: Home / Услуги / Детски център SmArt

Детски център SmArt

София,   ул. Хубча  бл.194 0887 451 423

Детски център SmArt

Детски център SmArt е място за духовно, умствено и физическо развитие. Място, където децата релаксират, възстановяват се и учат с интерес.

Тук цари топлина, уют, комфорт, разбирателство, взаимно уважение и доверие. Основните понятия за нас са хармония, красота и ритъм.

Основни направления

По време на заниманията, вниманието на децата ще бъде насочено към няколко отделни познавателни модула:

1.Опознай света

2.Опознай града си

3.Опознай другите

4.Опознай природата

5.Опознай себе си

6.Английски и немски език

Конкретните дейности от модулите се публикуват ежеседмично на:http://www.detskicentursmart.blogspot.com

Летните занимания в ДЦ СмАрт се базират на голям набор от дейности и методи на работа, насочени към пълноценния отдих и личностното развитие на децата:

 • творчески занимания
 • участие в индивидуални и групови проекти
 • работа в екип
 • сюжетно-ролеви
 • подвижни игри
 • обучителни игри: познавателни; стратегически; за концентрация, памет и внимание
 • драматизации
 • филми
 • музика и творчество
 • ефективно общуване – решаване на конфликти, печелене на приятели, умения за презентиране
 • игри – на открито
 • екскурзии и разходки
 • Водят се тренинги от психолога и логопеда под формата на индивидуални или групови занимания.
 • Участието на децата в Експедицията може да бъде за цяла седмица или за конкретни дни.
 • Записването и заплащането е всеки понеделник от 8:00 до 10:00 часа.

Детски център SmArt е място за духовно, умствено и физическо развитие. Място, където децата релаксират, възстановяват се и учат с интерес.

Comments are closed.

Scroll To Top