You are here: Home / Услуги / Детски Образователен Център Ренесанс

Детски Образователен Център Ренесанс

        София, ул. Любен Кравелов 19 0887 624 115

Детски Образователен Център Ренесанс

Чрез разнообразни извънкласни занятия и опит, ние се фокусираме върху разработване на концепцията за реално приложение в живота и готовността човек за учене през целия живот.

Размерите на МАЛКИТЕ ГРУПИ в центъра произвеждат общности на учащите, които превръщат индивидуалността и диференцирания подход в подготовката, за постигане на необходимите учебни отборни начинания и успех в училище. Ние осигуряваме подходящи за детското развитие от съответната възрастова група, предизвикателства, които ще ги ръководят и развиват съобразно техните индивидуални възможности и способности.

В нашата подготовка, чрез участието на малките групи и изключително ерудирани преподаватели от чужбина, помага да се създаде положително емоционална среда, което позволява свободната комуникация между преподаватели, деца и ученици, на базата на взаимното уважение и толерантност – едни от основните етични области на обществото.

Чрез разнообразни извънкласни занятия и опит, ние се фокусираме върху разработване на концепцията за реално приложение в живота и готовността човек за учене през целия живот.

Comments are closed.

Scroll To Top