You are here: Home / Услуги / Детска градина Веселите Камбанки

Детска градина Веселите Камбанки

         София, ул. Данаил Крапчев 17 0878 610 822 / 0885 238 467

Детска градина Веселите Камбанки

Ние, професионалистите в детска ясла и детска градина Веселите камбанки, сме посветени на грижата, възпитанието и обучението на децата.

Предлагаме различен подход, в който традиции и иновации са в ХАРМОНИЯ и следват естествените стремежи на децата. Целта ни е висота и съвършенство в работата, осигурявайки на малчуганите най-нежна грижа, съчетана с модерно обучение.

За нас всяко дете е уникално. Ние откриваме и развиваме потенциала от интелектуални, спортни и творчески дарби на детето с програми за изпреварващо развитие и индивидуален подход.

Считаме за важни всички успехи – учебни, артистични, спортни, личностни. Непрекъснато проследяваме и отчитаме постиженията на децата. За нас е особено важна тяхната успешна адаптация към средата, желанието за изява, доброто самочувствие.

Връзката със семейството е наш приоритет. За да бъде детето истински щастливо, то трябва да расте в здрава среда, където изискванията и очакванията към него са в синхрон.

Ние, професионалистите в детска ясла и детска градина Веселите камбанки, сме посветени на грижата, възпитанието и обучението на децата.

Comments are closed.

Scroll To Top