You are here: Home / Електричество / Дарис и Ко 008 ЕООД

Дарис и Ко 008 ЕООД

с.Ясна поляна 0899 957 151

Дарис и Ко 008 ЕООД

Дарис и Ко 008 е еднолично дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност: Изграждане, поддръжка и ремонт на ел. инсталации, изграждане на комуникационни системи и връзки, представлявано от Валентин Петков – едноличен собственик и управител на дружеството. Седалището и адрес на управление е ул. Стамат Икономов 11 в с. Ясна Поляна, община Приморско, област Бургас. Извършва услуги на територията на цялата страна.

От създаването си през м. февруари 2008 г. до днес Дарис и Ко 008 ЕООД се специализира и предлага цялостни решения в сферата на изграждането, ремонта и подръжката на слаботокови инсталации: електроинсталации, системи за пожароизвестяване, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение, автоматични телефонни централи, мрежи за кабелна TV и интернет и др.

Фирмата разполага с необходимите транспорт и апаратура, както и екип високо квалифицирани специалисти, работещи на постоянен трудов договор, като при необходимост наема допълнително специалисти. Това позволява да изпълнява поръчките с отлично качество и в рамките на договорените срокове. В отношенията с клиентите изключително се набляга на коректност и почтеност.

Изграждане, поддръжка и ремонт на ел. инсталации, изграждане на комуникационни системи и връзки,

Comments are closed.

Scroll To Top