You are here: Home / Услуги / Дакко ЕООД

Дакко ЕООД

Варна,ул.Рали Мавридов 7,ап.38 0988 901 833 / 0885 945 249

Дакко ЕООД

Хората са най- големият Ви ресурс.

„Едва ли има по- всеобхватна тема в най- добрите компании от уважението към отделната личност„ Томас Питърс и Робърт Уотърман

Организации, които успяват, се отнасят към хората с уважение и достойнство, приемат служителите си като партньори, а не като инструменти.

Да кажем, че се отнасяме към хората с уважение и наистина да го направим не е едно и също.Политиката, която водим за управление на хората в организациите, трябва да е гъвкава, с възможност за бърза реакция на ситуацията в обкръжаващата ни среда. За да работи всяка организация се нуждае от ресурси, сред които са нейните служители и работници. Човешките ресурси са уникални. Хората, събрани да работят на едно място и в една организация, изискват особено отношение на справедливост към себе си. Хората със защитена справедливост са производителни и удовлетворени.

Умелото управление на хората изисква сбор от компетентности, водещи до ефективното извършване на процесите по набиране и подбор, мотивация, оценяване, възнаграждения и обучение.

Услуги ТРЗ – цялостно обслужване на фирми, замествайки отдел ТРЗ и личен състав

Ние ще работим за Вас, без необходимостта да създавате ресурс за това! Нарича се Аутсорсинг.

Това е бъдещето на Вашата фирма!

Много от фирмите възложиха част от обслужващите си дейности на други организации, защото е улеснение и пести пари.

Стратегически преимущества:

Фокусиране на вниманието върху основния бизнес

  • изключително важно е засилването на вътрешнокорпоративното внимание върху основните цели на компанията чрез делегиране на второстепенни функции на аутсорсинг фирмите, което позволява на компанията да се фокусира върху задоволяване на потребностите на клиентите и развитие на технологиите.

Достъп до допълнителни за компанията ресурси

  • аутсорсингът може да позволи на компанията да се възползва от допълнителни ресурси (финансови, кадрови и др.

Бърза реакция при изменения във външната и вътрешната среда

  • компанията има възможност да реагира бързо на непрекъснато променящите се условия както във вътрешната така и във външната среда и да поддържа своята конкурентоспособност на пазара

Тактически преимущества:

  • Намаляване на необходимостта от разширяване на щата на компаниятааутсорсингът дава възможност да се привличат сътрудници на възложителя

Намаляване на излишните разходи

  • понижаване на разходите чрез по-добрата работа и по-ниските разходи на доставчика; Превръщане на фиксираните в променливи разходи

Гаранция за професионална отговорност

  • високо качество и надеждност при изпълнението на предадените функции, тъй като при решаването на сходни задачи аутсорсинг компаниите са натрупали вече опит и могат да използват най-нови технологии и висококвалифициран персонал.

Организации, които успяват, се отнасят към хората с уважение и достойнство, приемат служителите си като партньори, а не като инструменти.

Comments are closed.

Scroll To Top