You are here: Home / Селско стопанство / Градински център Декор Цвет

Градински център Декор Цвет

  Пловдив, Карловско шосе  0887 213 734 / 0888 514 072

Градински център Декор Цвет

Проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на зелени площи. Развива и търговска дейност и внос на посадъчен материал от декоративни дървета и храсти, сезонни цветя, тревни смески. Фирмата разполага с високо квалифициран персонал за реализация на всички видове работи свързани с дейността и, а именно:

  • изготвяне на идейно – дендрологични проекти,трасировъчни и посадъчни чертежи;
  • изготвяне и съгласуване на паркоустройствени проекти;
  • реализация и изпълнение на проектираните обекти и съоръжения;
  • професионално затревяване;
  • поддържане на зелени площи;

Градински център “ ДЕКОР- ЦВЕТ “, се намира в гр.Пловдив,/Карловско шосе преди с.Труд/. Там ще намерите голямо разнообразие от контейнерни декоративни храсти и декорат.иглолистни и широколистни дървета ,както много видове многогодишни и сезонни цветя.

Фирмата е основана 2000 година и се управлява от специалист ландшафтен архитект: ланд. арх. Соня Христова Христева.

Проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на зелени площи. Развива и търговска дейност и внос на посадъчен материал от декоративни дървета и храсти, сезонни цветя, тревни смески.

Comments are closed.

Scroll To Top