You are here: Home / Услуги / Герман гард ЕООД

Герман гард ЕООД

     София, кв. Герман, ул. Г. П. Даскала 4  0895 898 907 / 0876 709 882

Герман гард ЕООД

ГЕРМАН ГАРД е еднолично дружество с ограничена отговорност, специализирано в осъществяването на охранителни и счетоводни услуги. Регистрирано е през 2014 година в продължение на НКРД Компани, създадена през 1991 година, с утвърдени позиции в областта на счетоводните услуги на фирми и физически лица.

ГЕРМАН ГАРД се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала, с дългогодишен опит в охранителния сектор, трудовото, данъчно и осигурителното право, обучение на възрастни, счетоводна отчетност на предприятия от различни сектори на икономиката, разработка и успешно управление на проекти по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Дружеството разполага с професионално подготвени и високо квалифицирани кадри, с чувство за отговорност към поставените за изпълнение задачи. Управленският персонал се състои от доказали се във времето специалисти, с необходимата квалификация и професионален опит, както и бивши служители на МВР и МО.

ГЕРМАН ГАРД притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност, валиден сертификат за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, валиден сертификат за управление на здравословните и безопасни условия на труд по BSI OHSAS 18001:2007, собствен лицензиран Център за професионално обучение.

Дружеството предлага съвременна и модерна методика за комплексна охранителна дейност за защита на собствеността на физически и юридически лица чрез денонощна физическа и техническа охрана.

Има изградено звено Инженеринг с високо квалифициран технически персонал. Звеното проектира, изгражда и поддържа всички видове технически системи за сигурност, както и мрежи и системи за комуникация и обмен на данни.

Чрез специално проектираната и изградена система за Денонощен видеоконтролен мониторинг се наблюдават, регистрират, обработват, документират и контролират получаваните сигнали от охраняваните обекти без ограничения.

Денонощен контрол върху качеството на охранителната дейност, на условията на труд и на сигурността на информацията се осъществява чрез видеоконтролен мониторинг и внезапни проверки по всяко време на денонощието от служителите от отдел Оперативен контрол.

Герман гард ЕООД разполага с материално-технически ресурси – средства за комуникация, въоръжение, боеприпаси, транспортни средства, както и с кадрова обезпеченост от професионално подготвени специалисти, така че да гарантира максимално качество при оптимални цени и спазване на всички нормативни изисквания.

Дружеството осигурява възможност за предоставяне на допълнителни услуги на своите клиенти в сверата на строително-ремонтни и строително-монтажни работи, предоставянето на дървоеделски услуги – в т.ч. проектиране и изграждане на сглобяеми дървени къщи, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, гаранционна и следгаранционна поддръжка на електрически силнотокови и слаботокови системи, модерен автосервиз, в партньорство с лицензирани в съответната област предприятия, с богат професионален опит.

Усилията на нашите специалисти са насочени към предоставянето на висококачествени комплексни услуги на оптимални цени, с гаранция за качество, лоялност и коректност !

ГЕРМАН ГАРД е еднолично дружество с ограничена отговорност, специализирано в осъществяването на охранителни и счетоводни услуги. Регистрирано е през 2014 година в продължение на НКРД Компани, създадена през 1991 година, с утвърдени позиции в областта на счетоводните услуги на фирми и физически лица.

Comments are closed.

Scroll To Top