You are here: Home / Суровини / Гема 16 ООД

Гема 16 ООД

Асеновград 0896 801 854 / 0898 496 319

Гема 16 ООД

Гема 16 ООД произвежда висококачествени пелети клас АА. Пелетите са дъбови, букови и чамови с минимално съдържание на пепел. Подходящи за промишлена и битова употреба. Удобни за съхранение и пренасяне опаковки според нуждите на клиента. Нашата производствена линия е оборудвана с професионални машини, оперирани от висококвалифициран персонал. Разполагаме и с база за сушене на дървен материал, сертифицирана от Европейските стандарти. Процесът на сушене се регулира прецизно от автоматика по зададена технология. Фирмата се е доказала от години на пазара със своята коректност и прецизност на работа.

Гема 16 ООД предлага на своите клиенти още висококалорични въглища и дърва за огрев от широколистна дървесина.

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво, произвеждано от раздробена дървесна биомаса, пресована под високо налягане без лепило или други свързващи вещества. В сравнение с дървата за огрев те отделят повече топлина, увеличавайки КПД на котелните инсталации, не изискват големи складови площи за съхранение и не се самовъзпламеняват. Това съчетава удобства за автоматизиране на процеса на зареждане на горивните устройства за тяхното изгаряне. Освен това дървесните пелети са екологосъобразно гориво, тъй като се произвеждат без употреба на лепила и химикали, а при изгарянето си не отделят вредни емисии.

За производството на продукта могат да се използват мека дървесина (иглолистна дървесина, бор), твърда дървесина (дъб,бук,акация), както и остатъчна дървесина от дървопреработването. За опаковане на пелети се използДървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис гориво, произвеждано от раздробена дървесна биомаса, пресована под високо налягане без лепило или други свързващи вещества.

В сравнение с дървата за огрев те отделят повече топлина, увеличавайки КПД на котелните инсталации, не изискват големи складови площи за съхранение и не се самовъзпламеняват. Това съчетава удобства за автоматизиране на процеса на зареждане на горивните устройства за тяхното изгаряне. Освен това дървесните пелети са екологосъобразно гориво, тъй като се произвеждат без употреба на лепила и химикали, а при изгарянето си не отделят вредни емисии.

За производството на продукта могат да се използват мека дървесина (иглолистна дървесина, бор), твърда дървесина (дъб,бук,акация), както и остатъчна дървесина от дървопреработването.

За опаковане на пелети се използват различни по големина чували. Чувалите с пелети се стифират в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина по 120см , приблизително половината от пространството, необходимо за нарязани дърва.

Отоплението с пелети има перспектива, както за семейни къщи, жилищни сгради така и при офиси и промишлени сгради.ват различни по големина чували. Чувалите с пелети се стифират в компактен вид и се съхраняват по-лесно. Един тон пелети може да бъде стифиран върху площ с размери: ширина, дълбочина и височина по 120см , приблизително половината от пространството, необходимо за нарязани дърва.

Отоплението с пелети има перспектива, както за семейни къщи, жилищни сгради така и при офиси и промишлени сгради.

Гема 16 ООД произвежда висококачествени пелети клас АА. Пелетите са дъбови, букови и чамови с минимално съдържание на пепел. Подходящи за промишлена и битова употреба.

Comments are closed.

Scroll To Top