You are here: Home / Метали / Галванопрактик – Петров СД

Галванопрактик – Петров СД

Панагюрище, ул.Георги Бенковски 75 0888 906 797 / 0357 63765

Галванопрактик – Петров СД

СД Галванопрактик – ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ е производствено предприятие, създадено 1989г. с предмет на дейност: конструиране, изработка и монтаж на нестандартно оборудване на галванопокрития, разработка и внедряване на технологии за галванопокрития и извършване на защитни покрития.

Мисията на предприятието е предоставяне на висококачествени продукти и услуги на своите Клиенти в съответствие с нормите и изискванията за опазване на околната среда на Законодателството в България и страните членки на ЕС.

В съответствие със своята мисия СД Галванопрактик – ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ предлага на българския пазар следните услуги: поцинковане, покалаяване, никелиране, химична оксидация на стомана, анодна оксидация на алуминий, фосфатиране на стомана, фотохимично фрезоване.

Клиенти на предприятието са предимно фирми от отрасъла на машиностроенето и уредостроенето в България.

В процеса на галванично и лакобояджийско покритие се използват висококачествени фирмени продукти и добавки, които сами по себе си гарантират качество на покритието и дълъг период на използване на детайлите. В много от случаите това е и основното конкурентно предимство на СД Галванопрактик – ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ пред останалите производители от този бранш.

Ефектът от качеството на предлаганите продукти/услуги се мултиплицира при използването им за производство на други продукти от отрасъла на машиностроенето и уредостроенето, ето защо цената не е водещ фактор и съществено условие за възлагане на поръчката от страна на индустриалните производители. Организацията извършва доставките си според договореностите си с клиента, но разполага и със собствен транспорт.

Услуги

В съответствие със своята мисия “Галванопрактик – Петров Съдружие” СД предлага на българския пазар следните услуги: поцинковане, покалаяване, никелиране, химична оксидация на стомана, анодна оксидация на алуминий, фосфатиране на стомана, фотохимично фрезоване.

Клиенти на предприятието са предимно фирми от отрасъла на машиностроенето и уредостроенето в България.

СД Галванопрактик – ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ е производствено предприятие, създадено 1989г. с предмет на дейност: конструиране, изработка и монтаж на нестандартно оборудване на галванопокрития, разработка и внедряване на технологии за галванопокрития и извършване на защитни покрития.

Comments are closed.

Scroll To Top