You are here: Home / Услуги / Вани Креатив ЕООД

Вани Креатив ЕООД

Пловдив, ул. Раковски 32 0898 593 449

Вани Креатив ЕООД

Фирма Вани Креатив ЕООД предлага широк спектър от счетоводни услуги.

Пълно счетоводно обслужване; ДДС регистрация; ТРЗ и личен състав. Годишно счетоводно приключване на фирми. ЗОВ.

  1. Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи.
  2. Годишно счетоводно и данъчно приключване.
  3. Съставяне на счетоводни отчети и регистри.
  4. Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП.
  5. Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане с бюджета.
  6. Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи.
  7. Изготвяне на справки за задълженията и взиманията на фирмите по контрагенти.
  8. Изготвяне на годишни финансови отчети.
  9. Изготвяне на годишни данъчни декларации.
  10. Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Фирма Вани Креатив ЕООД предлага широк спектър от счетоводни услуги.

Comments are closed.

Scroll To Top