You are here: Home / Услуги / Вакуум Тех ООД

Вакуум Тех ООД

Казанлък, Зап.Индустриална Зона 0888 870 357 / 0884 759 929

Вакуум Тех ООД

Фирма Вакуум Тех ООД е създадена в началото на 2009 година в град Казанлък. Дружеството се ражда около идеята за създаване на оборудване за безлакова метализация на пластмасови детайли на базата на магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване.

Началната инвестиция е използвана за създаването на две високовакуумни системи за метализация с общ капацитет 12 милиона броя детайли месечно при двусменен режим на работа. Оборудването е разработено и произведено в Пловдив от Милко Ангелов Консулт Ко ЕООД и Сател БГ ЕООД.

След стартиране на производството през октомври 2009 година се инвестира в оборудване за автоматично зареждане и разреждане на детайлите на държателите, което намали производствения брак и броя заети работници.

В средата на 2011 година Вакуум Тех ООД стартира инвестиция в ново производство – метализация на тримерни пластмасови детайли чрез термично изпарение на алуминий във вакуум, разширявайки гамата на произвежданите изделия.

Оборудването за това ново производство е проектирано и изработено в Сател БГ ЕООД.

Днес Вакуум Тех ООД е лидер в областта на вакуумната метализация на пластмасови детайли като е единствен производител, който предлага едновременно безлакова метализация, метализация с базов и защитен лак, боядисване и декориране на обработваните детайли.

Фирма Вакуум Тех ООД е създадена в началото на 2009 година в град Казанлък. Дружеството се ражда около идеята за създаване на оборудване за безлакова метализация на пластмасови детайли на базата на магнетронно разпрашване и реактивно магнетронно разпрашване.

Comments are closed.

Scroll To Top