You are here: Home / Строителство / БУЛГНАЙС ООД

БУЛГНАЙС ООД

Благоевград, ул.Христо Татарчев 13 0887 366 604 / 073 885 656

БУЛГНАЙС ООД

БУЛГНАЙС ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с.Кобилино, общ. Ивайловград.

Въз основа на подадено заявление за проучване в МОСВ гр. София получава Разрешение № 78/12.01.2001 г. за търсене и проучване за гнайсошисти от МОСВ. Проувателният период за гнайс на гнайсовите находища продължава до 12.09.2002 година.

На 22.01.2003 г. пред специализирана експертна комисия (СЕК) към Министерството на околната среда и водите – гр. София дружеството защитава геоложки запаси на гнайс в размер на 390 000 m3 с протокол №

НБ-7/22.01.2003 г.

На основание протокол № НБ-7/22.01.2003 г. министърът на околната среда и водите издава на БУЛГНАЙС ООД гр. Ивайловград удостоверение за търговско отритие № 0077/09.04.2003 г., което дава право на титуляра БУЛГНАЙС да бъде определен пряко за концесионер на кариери за гнайс в границите на търговското откриване на основание чл.29 от ЗПБ. БУЛГНАЙС ООД притежава сертификат за одобрение по ISO 9002 №207186 LRQA издаден от Евротест – Контрол АД гр. София и протокол № 6.2-2.3324/27.09.2002г.

На 01.07.2003 г. дружеството е подало заявление за получаване на концесия за добив на гнайс и гнайсови скално-облицовачни материали по право в Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София.

С решение на МС №805/28.11.2006г. е предоставена концесия за добив на скално – облицовъчни материали (гнайсошисти).

Към момента БУЛГНАЙС се занимава с добив, обработка и разпространение на гнайсов камък и гнайсов облицовъчен материал.

Гнайсът се използва за настилка и обклицовка, като основните му качества са естетвеният му произход и изключителната износоустойчивост. Гнайсовият камък е предпочитан от много строители.

Друго качество на гнайса е мразоустойчивостта и като цяло ниското влияния на температурните разлики, което е проблем за всички изкуствени облицовки.

Добиваният гнайс от фирма Булгнайс се продава както в естествен вид – неоформен полигонал, така и след обработка.

Освен за облицовка и настилка, гнайсовият камък може да се използва за зидария и декорация. Добрите качества гнайса и естественият му произход го правят предпочитан от стрителните предприемачи в последните години.

БУЛГНАЙС ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с.Кобилино, общ. Ивайловград.

Comments are closed.

Scroll To Top