You are here: Home / Услуги / Бисери 74 ЕООД

Бисери 74 ЕООД

Пловдив, бул. Найчо Цанов 7 0887 95 94 34 / 032 62 10 05

Бисери 74 ЕООД

За двадесет години в условия на жестока конкуренция и глобални промени в икономическата среда ние съумяхме да запазим отличното качество на нашите услуги и създадохме много приятели. Развивахме се, натрупахме опит и инвестирахме приходите се в обновяването на базата си, нашия автопарк и персонала. Диспечерът ни е квалифициран и добре подготвен да се справи с всички възникнали въпроси около всеки товар, съобразявайки се на първо място с клиента и действащото законодателство.

Автопаркът ни е разнообразен и модерен (изцяло нови автомобили), изграден от малки и големи камиони на известни западни производители, отговарящ на най-високите екологични изисквания и стандарти. Персонала ни е професионално подбран и добре квалифициран.

Конкуренцията е в основата на разнообразието и повишаване на благосъстоянието на обществото. Самата ефективна конкуренция е от съществено значение за една отворена пазарна икономика. Тя сваля цените, повишава качеството и разширява потребителския избор, позволява на технологичните нововъведения да се развиват.

За да оцелее сред многообразието от фирми на пазара нашата фирма трябва да е конкурентноспособно на останалите и най-важното – тя трябва да произвежда конкурентноспособни продукти. А едно от на-важните условия за да бъде предприятието конкурентноспособно е да е близо до пазара и до своите клиенти, а ние го правим!

Основната дейност е свързана с производството и облицовката на стъклени бутилки (тип фиаско) използвани в сферата на винарската промишленост.

Тази своя дейност фирмата подкрепя със свой международен и вътрешен транспорт, превоз и спедиция. За да завърши дейността си и да затвори кръга от услуги, ръководството успешно инвестира в изграждането на голяма и модерна складова база.

Дружеството разполага с модерна база за производството си и успешно търгува на вътрешния и външния пазар, като основен клиент е фирма Vetro Seruice, Tavernelle, Италия.

За двадесет години в условия на жестока конкуренция и глобални промени в икономическата среда ние съумяхме да запазим отличното качество на нашите услуги и създадохме много приятели. Развивахме се, натрупахме опит и инвестирахме приходите се в обновяването на базата си, нашия автопарк и персонала.

Comments are closed.

Scroll To Top