You are here: Home / Услуги / БИМ-2011 ЕООД

БИМ-2011 ЕООД

Разлог,  ул. Подполковник Спиридонов 22 0885 90 78 99 / 0887 707 597

БИМ-2011 ЕООД

Фирма БИМ-2011 ЕООД – гр. Разлог, разполага със съответните разрешителни от МВР – Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, както и квалифицирани работници с необходимата компетентност за извършване на деѝности по пожарна безопасност.

Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители.

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Изготвяне на проекти по част пожарна безопасност в инвестиционното проектиране.

Определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за пожарна безопасност.

Фирма БИМ-2011 ЕООД – гр. Разлог, разполага със съответните разрешителни от МВР – Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, както и квалифицирани работници с необходимата компетентност за извършване на деѝности по пожарна безопасност.

Comments are closed.

Scroll To Top