You are here: Home / Битова техника / Апостолови МА ООД

Апостолови МА ООД

     Пловдив, ул. Орфей 7  0886 270 648 / 0886 003 807

Апостолови МА ООД

Слънцето е най-големият и напълно възобновяем източник за производство на електроенергия, не само на Земята, но и на всички планети и спътници в слънчевата система. Слънцето е неизчерпаем огромен ресурс, от който непрекъснато черпим много топлина и светлина. Ако слънчевата сила бъде добре оползотворена, то тя може напълно да задоволи световните нужди от енергия в бъдеще. Всички знаем, че слънчевата енергия е енергията на бъдещето, която би могла да спре глобалното затопляне.

Още от древността слънцето е използвано за енергийни цели, а в началото на 21-ви век поради големия дефицит на конвенционални енергийни средства, то намира все по-голямо приложение и едно от тях е затоплянето на вода посредством слънчеви колектори. Освен това не е за подценяване и фактът, че експлоатирането на соларната енергия за производство на електричество е изцяло природосъобразно.

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат от ядрено-съединителни реакции. Изследванията сочат, че слънчевата радиация на един квадратен метър от земната повърхност възлиза на 1360 J/s енергия или 1360 вата мощност.

Важно е да се знае, че само за една година Земята получава от Слънцето около 1,96.10²¹ килокалории лъчиста енергия, която е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно. Една част от енергията, която Земята излъчва в космоса се получава от ядрения разпад, поради което средната температура на Земята е около 20°С.

Като цяло слънчевите инсталации, които преобразуват светлината се делят главно на две групи: за добив на топла вода и за производство на електричество.

Слънцето е най-големият и напълно възобновяем източник за производство на електроенергия, не само на Земята, но и на всички планети и спътници в слънчевата система.

Comments are closed.

Scroll To Top